ПРОЦЕДУРА по изработване и получаване на ортопедични обувки с протокол и целева помощ от АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

          За да получите безвъзмезно ортопедични обувки с протокол е нужно да:

  1. Представите  в някой от офисите на Новамед БГ копие на МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ ,издаден от лекарска комисия - Списък на Лекарските Консултативни Комисии /ЛКК/ в България
  2. Ще получите ПРОФОРМА ФАКТУРА от Новамед БГ ЕООД за стойността на обувките.
  3. Представете проформа фактурата и медицинския протокол в оригинал на Агенцията за социално подпомагане и кандидатствайте за помощ.
  4. След като получите от социално подпомагане ЗАПОВЕД с упоменатата сума, която ще ви бъде отпусната БЕЗВЪЗМЕЗНО.
  5. Изберете подходящия за Вас модел - Ние предлагаме повече от 100 модела обувки - направете поръчка за производството на чифта.
  6. Представете оригиналната заповед от Агенцията при получаването на готовите обувки.
  7. Ще получите от нас фактура с фискален бон, приемо-предавателен протокол и  декларация за информираност.
  8. Предоставете копие на фактурата, фискалния бон и оригинал на приемо-предавателен протокол в Агенцията за социално подпомагане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът за изработка на Вашите ортопедични обувки е до 90 дни от датата на получаване на парите от социално подпомагане!!!

Изберете ортопедичните обувки от НОВАМЕД БГ - те ще Ви осигурят максимална защита и удобство при ходене. 

Няма продукти в тази категория.
© Магазин всичко за инвалида-слухови апарати,инвалидни колички,ортопедични обувки 2021
Powered By NovaMed LTDe. Designed by Tops